Home » » THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Written By Dantan on Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018 | tháng 11 11, 2018

CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ CÔN TRÙNG THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Thôn Ngọc Tú, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Website: www.dietmoinhanhvn.com
Facebook: Diệt mối Thành Đạt

HỆ THỐNG CHI NHÁNH
Chi nhánh Quảng Nam: 
- Văn Phòng huyện Phú Ninh: Thôn Ngọc Tú, Xã Tam Dân
ĐT: 0905 686 247,  0979 787 935

- Văn Phòng tại Tp Tam Kỳ: 14 Hùng Vương, Tam Kỳ
ĐT: 0905 686 247,  0979 787 935

+ Văn Phòng tại huyện Hiệp Đức: Thị trấn Tân An, Hiệp Đức
ĐT: 0905 686 247,  0979 787 935

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Bá Giáng 3, Hòa Quý, Hòa Xuân, Đà Nẵng
ĐT: 0961 363 467, 0905 669 067 

Chi nhánh Nghệ An 
Địa chỉ: 67 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Vinh, Nghệ An 
ĐT: 0987 613 699,  0949 472 851